Projekt

 

2017-09-14

Det kommer nya förfrågningar varje månad nu ifrån fastighetsägare som vill koppla in fiber i fastigheten.

I vårat norra område kommer Telia att ta bort kopparnätet under 2018.

 

2017-03-25

Då har det kommit in ytterliggare förfrågningar på nyinstallation av fiber i vårat område.

En skall vi omg påbörja grävning till.

2017-03-03

Vi tittar nu på att förlägga fiber på en bit av Lyckevägen som saknar fiber. Det är främst till en fastighet som har bytt ägare, men vi skall försöka att förberda till de övriga fastigheterna längs denna sträcka så att slang  blir framdragen till dessa fastigheter samtidigt.

Tänk på att vid driftstörningar av fiberanslutningen, ALLTID kontakta Telia tel 90200!