KOMMUNIKATION FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD

2020-09-15

Inbjudan till föreningsstämma och dagordning

arsstamma-fisketorp-2020.docx  

dagordning-vid-foreningsstamma-med-fisketorp-skaverod-fiber-ekonomiska-forening-2020-10-14.doc  

2020-04-11

Året som gått!

Vi har under 2019 gjort stora förebyggande underhållsarbeten för slippa störningar i vårat nät.

Man ser nu att Telia tar ned mycket av kopparledningarna i vårt område, och vi har fått aktivera några medlemmar som har varit passiva. Nu närmare vi hos 300 medlemmar i föreningen.

Föreningsstämman i år vi vet i dagsläget inte om den blir av inom föreskriven tid som står i stadgarna. Vi återkommer så fort vi vet när den blir av!

 

2019-05-12

Inbjudan till föreningsstämma och dagordning

dagordning-vid-foreningsstamma-med-fisketorp-skaverod-fiber-ekonomiska-forening-2019-06-12.doc

arsstamma-fisketorp-2019.docx

 

2019-05-10

faktueringsatt-o-avgifter-autogiroblankett-2019.docx

 

2019-01-08

Då autogirot inte har dragits för de medlemmar som har det pga av ett tekniskt fel, så kommer ett nytt försök att göras under veckan. Felet skall vara åtgärdat.

 

2018-10-14 OKTOBER

Fölen redovisningsbyrå sa upp sitt avtal med oss nu i vårans. Det  var svårt att få någon att ta över denna tjänst, så Elenor Adriansson sköter detta för oss nu. Det kommer nya kontaktuppgifter på er nästa faktura.

Det tillkommer nya medlemmar ofta numera så medlemsantalet just nu är 292 st.

 

Säker surf som har ingått i det kollektiva avtalet försvinner från Telias utbud pga de lägger ned tjänsten. 

 

21 JULI

Då har vi haft vår stämma i föreningen. Det kom 6 medlemmar förutom styrelsen!

Det tillkommer hela tiden nya medlemmar eftersom Telia stänger ned sitt kopparnät. Arbetet för styrelsen minskar inte heller.  Vi jobbar nu på en ny lösning för faktureringen av månadsavgiften eftersom Fölens redovisning har sagt upp avtalet med oss.

 

7 JUNI

Dags för stämma!

dagordning-vid-foreningsstamma-med-fisketorp-skaverod-fiber-ekonomiska-forening-2018-06-26.doc

arsstamma-fisketorp-2018.docx

Det är nu fler som vill bli inkopplade på fibern. Vi kopplar in månadsvis framöver.

10 MAJ

Nu har vi kopplat in 5 medlemmar till.

Telia stänger ner kopparnätet nu i de norra delarna av vår förening.

 

17 JANUARI 2018

Nu pågår det ett stort arbete med att lägga ned jordkabel för elen runt Skaveröd, Klevskogen o Sörbygdsvägen i Munkedal. 

Fibern har redan blivit avgrävd ett antal gånger.

Vi har även en facebook grupp som man göra inlägg i.

Har även fått info ifrån Telia att de kommer att börja montera ned den gamla koppartråden i vissa områden i vårt område.

 

22 OKTOBER

Då var ytterligger en ny medlem snart inkopplad!

 

18 SEPTEMBER

Det har kommit ytterliggare förfrågningar om att få fiber. Nu är det 2 st som är intresserade.

 

 

16 JULI

Nu har vi grävt och kopplat in ytteriggare 6 medlemmar.

 

 

8 JUNI

Igår hade vi våran årsstämma. Vi i styrelsen tackar medlemmarna som kom!

 

En dags aktuell fråga som disskuterades var tv-kanalerna som försvinner i dag, för att Telia inte är överens med Discovery. Eftersom vi är bundna till Telia o deras tv-paket ''lagom'' där Telia kan lägga till och ta bort tv kanaler, så kan vi inte göra något. 

Följ läcken nedan för ytterliggare info ifrån Telia.

https://www.telia.se/privat/tv/tvinfo

 

 

28 MAJ

Nu kommer förfrågningar om inkoppling av fiber till föreningen varje månad!

Oftast är det nyförläggning av fiber till fastigheter som inte gick med ifrån början. detta är i samband med fastighetsförsäljningar.

 

10 MAJ

Då var det dags för våran årsstämma igen.

Det blir den 7/6-17 kl. 18,30 i Sockestugan Fisketorp.

 arsstamma-fisketorp-2017.docx

dagordning-vid-foreningsstamma-med-fisketorp-skaverod-fiber-ekonomiska-forening-2017-06-07.doc

28 APRIL

Nu skall vi snart börja med 4 nyinstallationer av fiber i vår förening. Vi skall även koppla ihop oss med Valbo-Ryrs fiberförening.

 

25 MARS

Nu har föreningen fått ytterliggare förfrågningar om nyinstallation av fiber. Till en skall vi omg påbörja förläggningen.

Man ser att vid försäljningar av fastighet som saknar fiber så kommer det en förfrågan om detta strax efter.

 

10 MARS

Vi håller på att gå igenom alla markavtal som finns i vår förening. Är det någon som känner på sig att man inte har skickat in det till styrelsen, så gör det omgående. Vi kommer att skicka ut nya markavtal till de vi saknar ifrån för undertecknade. Detta är ett mycket tidsödande arbete för styrelsen!

 

2 MARS

En artikel ifrån Vi i villa ang fiber.

11-fragor-om-fiber-klipp-ifran-vi-i-villa.docx

 Det kommer nya förfrågningar från nya fastighetsägare varje månad nu. Främst är det i Munkedal, men även på landsbygden. 

 

 14 FEBRUARI 2017 

Vi har nu ett dokument för flyttanmälan Det skall fyllas i o skickas till föreningen 3 mån innan ny medlem flyttar in o tar över fiberabonnemanget.

 adressandring.docx

 

28 DECEMBER

 Vi önskar alla ett Gott Nytt År!

Vi kopplar upp ytteliggare 2 nya medlemmar i början av januari.

Vi kommer att uppdatera hemsidan under nästa år.

Kom gärna med förslag på vad ni vill skall stå på hemsidan.

 

1 DECEMBER

Om någon medlem som är ''passiv'' och vill bli uppkopplad, så anmäl detta till föreningen. Som det ser ut i dagsläget finns det plats i Munkedals noden o Åbolands noden men det är fullt i Fisketorps noden. Det går naturligtvis att utöka platserna i Fisketorps noden, men det är leveranstid på utrustningen till noden o en kostnad.

18 NOVEMBER

Nu är slutbesikningen på anläggningen gjord. 

Den är nu godkänd!

Detta innebär att föreningen tar över ansvaret för hela nätet som är byggt.

Styrelsen kommer att se över samarbetspartners som behövs om ev. skador på nätet uppstår.

 

9 NOVEMBER

Nu har vi fått en tid för slutbesikning av vårat nät. Det sker den 18 november. 

Vi har problem med både dubbelbetalningar o medlemmar som inte betalar. Det här tar mycket tid att hålla på med eftersom det är manuell hantering för att ha koll på detta.

Vi kommer att koppla upp 2 medlemmar nästa vecka.

Tänk på att göra en flyttanmälan när så sker. 

Vi har även fått ny info ifrån Telia ang om man vill stänga ned sin anslutning.

Telia går ej längre med på detta, utom vid vissa speciella händelser. 

 

5 OKTOBER

Då var det grävt fram till en ny medlem i Munkedal. Fibern är på plats och den kommer att svetsas inom kommande veckor.

 

18 SEPTEMBER

Under september-oktober kommer föreningen att koppla in 2 medlemmar till. En medlem som har varit med ifrån start o varit passiv o en nyinflyttad medlem, vars fastighet saknade fiberanslutning. Föreningen skall dra fram fiber till deras fastigheten med start i månadsskiftet. 

 

1 SEPTEMBER

Uppmanar alla som har någon störning med fiberanslutningen i nuläget, att felanmäla detta till Telia. Detta för att Telia skall kunna göra en bättre felsökning av vårat nät.

 

26 AUGUSTI

Styrelsen har tagit ett beslut på en förändring av förseningsavgiften.

1. Första betalningspåminnelse 50 kr 10 dagar efter förfallo datum
2. Andra betalningspåminnelse 200 kr efter ytterligare 10 dagar
3. Tredje betalningspåminnelsen 250 kr efter ytterligare 10 dagar
4. Ärendet lämnas över till kronofogde för indrivning. Där är de första 500
kr  i förseningsavgifter oxå är läggs på plus att man lägger på kronofogdens
avgifter på skulden.
Detta lämnas över till kronofogden efter överenskommelse med styrelse.

Om medlemmen kontaktar föreningen om ev orsaker till att fakturan ej har
blivit betald (sjukdom,dödsfall osv) så kan styrelsen bevilja uppskov o göra
individuella avbetalningsplaner med medlemmen

 

Det har varit en del driftstörningar i vårt fibernät under några veckor. Detta är felanmält till Telia som kommer att utreda vad detta beror på.

 

24 JUNI

Glad midsommar!

 

11 APRIL

Inbjudan till årsstämma för föreningen kommer att skickas ut under veckan till alla medlemmar i föreningen.

Stämman är den 31 maj kl 18,30 i Hedekas bygdegård.

Välkomna, önskar styrelsen!

 

27 MARS

Vi har nu kopplat upp ett antal passiva medlemmar och även för en ny medlem. Nästa chans att bli uppkopplad för passiva medlemmar är 1 Juli utan extra kostnad. Telia tar ut en extra kostnad för föreningen på 3100:- om man vill ha nya medlemmar uppkopplade mer än en gång per kvartal och för kvartal 2 är det redan beställt för.

 

13 MARS

Ni som är medlemmar och vill ta del av balansrapporten innan årsstämman för 2015,ni kan skicka ett mail till oss, så skickar vi balansrapporten på mailen till er. 

 

12 MARS

Då var det grävt till en ny medlem. Nu väntar vi på att snön skall försvinna så vi kan göra klart den anslutningen.

Delar av styrelsen var på ett informationsmöte i Skredsvik ang hur man kan gå med i en föreningen som skall hjälpa fiberföreningarna med olkika saker. Intressant var det att lyssa på.

 

14 FEBRUARI

Under några månader har det vi kopplat upp flera medlemmar som har haft ett passivt abonnemang tidigare. Det tar i nuläget ca 1,5 vecka att få sitt abonnemang aktiverat.

Vi har också fått förfrågningar på ytterliggare 3 ev tillkommande medlemmar som vill få fiber framdraget till sin fastighet. 2 st i möe backen o 1 på landsbyggden. För de i Munkedal är det inga problem, medan den på landsbyggden kan det bli lite problem. Det skall skrivas markavtal osv. 

 

28 JANUARI

Pga att föreningen har ökade omkostnader tvingas vi att höja serviceavgiften med 50 kr i mån. Total kostnaden i månaden blir alltså 400 kr. Denna förändring av månadsavgiften börjar att gälla ifrån kvartal 2 2016. Detta beslut tog vi på vårat förra styrelsemöte. Det kommer att stå likande information på nästa faktura ifrån  Fölens redovisningsbyrå också.

 

1 JANUARI 2016

Så har det gått ett år som vi har haft igång våran fiber.

Det har inte varit problem fritt året som gått. Mycket arbete har lagds ned för att komma vidare i förvaltningsfasen av vårt nät.  

Tänk på att lämna  in vad ni vill ta upp på årsstämman  innan månaden är slut.

 

22 DECEMBER

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar,

EN GOD JUL O ETT GOTT NYTT ÅR!!!

 

21  DECEMBER

Vid senaste stryrelsemötet beslutade styrelsen att den nya lägsta anslutningsavgiften för nya medlemmar är 26250:-.

Om kostnaden för föreningen är högre än 26500:-för anslutningen betalar den beställande medlemmen även denna kostnad. För företag gäller samma förutsättningar, men man betalar moms på hela beloppet. 

Slutbesikningen av nätet kommer inte att vara slutförd innan årsskiftet. En lösning är på gång.

 

27 NOVEMBER

Man ser en klar tendens till att det blir fler som betalar sin fakturor till förening senare o senare. Styrelsen kommer att se över våra förseningsavgifter. Vi måste komma till rätta med detta.

Vi vill också ha in förslag på vad som skall finnas på våran hemsida. Vi kommer att uppdatera sidan så att man går ifrån uppstartsfasen i föreningen till driftfasen.

 

29 OKTOBER

När man flyttar ifrån sin fastighet är det viktigt att man själv ringer o gör en adress ändrig hos Telia telnr.90200.

Detta för att nästa ägare skall kunna aktivera sitt abonnemang, annars står man kvar på abonnemanget hos Telia o får ev räkningar som blir ifrån Telia. 

Vi är inne i slutbesikningsfasen av vårat  nät. Vi hoppas att besikningen är slutförd innan års skiftet!

 

6 AUGUSTI

Den 18/8-2015 kommer Åboland och Fisketorps noden att mätas av byNet. Detta kommer att innebära kortare avbrott i fibernätet mellen klockan 07,00-12,00. Om man upptäcker något fel kommer man att reparera dessa under den här tiden.

 

8 JUNI

Då har årsstämma varit.

Vi tackar Ulf Marklund, Marianne Andersson och Kjell Andersson för sina stora arbetsinsatser i föreningen!

Passar på att välkomna Roger Eriksson som ny styrelseledamot i föreningen.

Kommer att lägga in protokollet när det är påskrivet av alla.

 

Glöm inte att göra en flyttanmälan till föreningen när ni flyttar. 

 

27 APRIL

Vissa av våra medlemmar har fått ett ang att man skall stänga av strömmen till signalomvandlaren. Detta är den vita lådan som fiberkabeln går in i. Ni som ej har någon mobiltelefon får sätta i kontakten igen, ni kan ju inte få något annat meddelande på annat sätt. Det är dessa datum som gäller!

OBS! Nedanstående gäller endast de medlemmar som har fått detta meddelande per mail eller post!!

Så här ser meddelandet ut:

Ni som får detta mail skall dra ur elkontakten till signalomvandlaren(convertern) på kvällen den 4 maj, senast kl.24:00.

Om de sedan inte fått något meddelande kl. 8:00 på tisdag morgon 5/5, kan ni sätta i kontakten igen. De som har fiber som behöver svetsas om kontaktas per telefon på tisdagen 5/5.

 

 

22 APRIL

Detta är de avgifter som gäller i nuläget vid utebliven betalningm i nuläget vid utebliven betalning till föreningen:

Första påminelseavgift  50 Kr

Andra påminelseavgift  100 Kr

Sedan om betalning fortfarande har uteblivit går ärendet till kronofogde o där blir föreningensavgift till medlemmen 400 kr, sedan tillkommer de avgifter som kronofogden har.

 

20 APRIL

Det är många medlemmar som INTE betalar sin avgift i tid. Detta medför mer kostnader för föreningen. Styrelsen har bestämt att efter 2 påminnelser går ärendet vidare till kronofogde!  

 

2 APRIL

Måste ännu en gång påminna om att skriva ocr-numret när man betalar sin faktura. Gör man inte det kommer man att få en påminelse på obetald faktura. 

 

1 April

Telia har idag gjort förändringar i vårt tv utbud. Detta är inget som föreningen har fått någon information om.

Vi kan i nuläget bara hänvisa till den information som Telia har på sin hemsida, se nedan.

OBS! Man kan bara säga upp de programpaket som varje enkild medlem själva har beställt!

Förändringar i tv-paket

Från och med 1 april slutar vi sända kanalerna 5, 9, 11, Animal Planet, Eurosport 1 & 2, TLC och Discovery-kanalerna.

Vi vill erbjuda dig marknadens bästa tv-utbud till ett bra pris. Innehållet ska vara brett och flexibelt och givetvis ska du kunna se innehållet på alla dina skärmar. Just nu kan inte en av våra leverantörer leverera det. Det är SBS Discovery, vilket innebär att dessa kanaler inte kan visas i Telias tv-tjänst fr.o.m. 1 april. Vi beklagar detta och jobbar på att hitta en långsiktig lösning.

Om du inte är nöjd med ditt förändrade tv-paket, har du möjlighet att säga upp det redan idag utan uppsägningstid. Men känn gärna efter och ta dig tid att titta på det nya innehållet innan du bestämmer dig.

Mina Sidor kan du själv byta och göra ändringar i dina tv-paket. Uppsägning av förändrade tv-paket kan göras till kundtjänst på telefonnummer 90200.

Läs nedan om hur ditt kanalpaket påverkas av förändringen.

 

26 FERUARI

När ni skall betala nästa faktura tänk på att skriva  OCR-nummet och inte skriva faktura numret när ni betalar fakturan.

Ni som har autogiro, ha summa som skall dras från kontot på betalningsdagen. Pengar dras ifrån erat konto den 27 i månaden. Är 27 under en helg så dras pengarna dagen före helgdagen.

 

25 FEBRUARI

Har lagt märke till att besöken på våran hemsida har ökat. Det är bra. Vi skall bli bättre på att lägga ut information här!

I dagarna kommer nästa faktura för abonnemangskostnaden att skickas ut. Om ni  har frågor till styrelsen, skicka gärna mail. Använd gärna mailfunktionen på hemsidan då.

 

13 FEBRUARI

Ni som ännu inte har anmält hur ni vill betala fakturorna i framtidentill redovisningsbyrån, bör göra detta omgående.

Annars skickas det pappersfaktura, vilket medlemmen får betala 50 kronor för. Blanketten finns på hemsidan. 

 

8 FEBRUARI

 

Det är fortfarande många som inte har betalt sin faktura till föreningen.Nu får vi betala våran revisionsbyrå ytteliggare för att skicka ut påminnelse till dessa medlemmar. Vi kommer att ta fram en handlingsplan hur vi skall hantera försenade betalningar i framtiden

 

21 JANUARI

Några medlemmar betalar inte in rätt belopp. Man ändrar själv beloppet man betalar in. Detta är helt fel! Det här kostar föreningen tusentals-kronor i admininstrations kostnader hos våran revisionsbyrå. Har det blivit fel på fakturan får man betala in den och meddela föreningen vad som är fel. Är det ett fel som har uppkommit rättas detta till på nästa faktura. 

 

5 JANUARI 2015

Många hör av sig ang. faktueringsavgiften på fakturan. Avgiften täcker precis de kostnader som föreningen har hos våran redovisningsbyrån. Föreningen har kostnader även hos Swedbank för autogiro. Nu kan man själv påverka sin kostnad.

 

25 DECEMBER 

Nu har de flesta fått första fakturan. Att tänka på. Telia debiterar föreningen alla anslutningar som är kopplade i nodhuset. Det innebär att även om man inte har kopplat upp sig i fastigheten, får föreningen betala för den kopplingspunkten och medlemmen får fakturan på kostnaden.

Fölens redovisningsbyrå sköter allt som har att göra med fakturan. Telefon nummer till dem står på fakturan.

 

22 DECEMBER

Inom kort kommer den första fakturan upp i brevlådan för fiberabonnemanget. Den är för Januari-Mars 2015. Medlemsavgiften för 2015 är med på denna faktura också. Man skall också välja på vilket sätt man vill få fakturan i fortsättningen och skicka tillbaka svaret till Fölens redovisningsbyrå, som sköter faktureringen för förening. 

faktueringsatt-o-avgifter-autogiroblankett.

 

Vi vill önska våra medlemmar en God Jul Och ett Gott Nytt År!

 

14 DECEMBER

Nu har snart alla fått sin fiber inkopplad. Du som inte har fått den inkopplad eller att det inte fungerar hos dig, skicka ett mail ifrån hemsidan, så skall du får svar på varför det inte fungerar hos dig. Viktigt att ni hör av er innan reparatörerna åker härifrån!

 

9 DECEMBER

Har du problem med din utrustning så kontakta Telia, de kommer hem till dig kostnadsfritt och hjälper dig!

 

2 DECEMBER

Nu har nästan alla på fisketorpsnoden haft besök av eltel som installerar utrutsningen i hemmet. Har du en fastighet men inte fått samtal av eltel, så hör av dig.

I slutet av veckan börjar Eltel att koppla in utrustningen för er som tillhör Åbolandsnoden, nod nr 2.

Glöm inte att du måste meddela Telia att du vill aktivera dina tjänster efter Eltel vart hemma hos dig. De kommer tyvärr inte automatiskt! Ange de nedanstånde KO-nr när du vill aktivera tjänsterna.

 

21 NOVEMBER

Medlemmarna i Munkedal har haft ett möte med Telia. Här är kontaktuppgifterna till honom. Han jobbar i Telia butiken på Torp. Här under är vårat avtalsnummer med Telia. Underlättar för Telia vid kontakt med dom.

Avtalsnummer till Telias support: Fisketorp Skaveröd Fiberförening Avtalsnummer (KO-nr): KO76708 [Privat]

 

Kristoffer Grundén

 

kristoffer.grunden@teliasonera.se

Telia, Part of TeliaSonera Group, Business Area Mobility

Torp köpcentrum, Torp 96, 451 76  Uddevalla, Sweden

www.teliasonera.com

www.telia.se  

 

13 NOVEMBER

Beställ inga extra kanalpaket ifrån Telia innan all utrustning är inkopplad. 

Nu är snart hela Fisketorp o Åbolands noden svetsad.

 

7 NOVEMBER

Nu har vi ljus i några fastigheter nere i Munkedal. Ni som inte har där nere än, det är på gång.

I Fisketorp och Åboland pågår det nu svetsning av fibern, så ni personer från NSI i era trädgårdar, så svetsar dom fibern hos er till skåpena. 

Här är lite information ifrån ELTEL, de som installerar utrustningen i husen:

"Har kollat med Telia angående adaptrar. Dom är borttagna ur lådorna eftersom inte alla skall ha telefon migrering.

Om någon kund vill ha en adapter så  ringer dom Telia på 90200 så skickas det ut en till dom."

 

 

4 OKTOBER

Nu är all blåsning av fiber klar i hela vårt område. De flesta tjänsteavtal är påskrivna och inlämnade, och i måndasskiftet oktober/november så kommer utrustningen i hemmen som tillhör Nod 1, alltså ni som bor nere i Munkedal, från lyckebacken, att påbörjas. Företaget som kommer att installera utrustningen i hemmen heter Eltel, och de kommer att kontakta dig/er för att boka en tid de kan komma hem till er. Detta är naturligtvis kostnadsfritt.

 

Vi återkommer med status över Nod 2 och Nod 3 (Åboland & Fisketorp) efter att ha samtalet med Telia.

Om ni vill förenkla övergången till Telia sen, så är det tid att gå över till Telia nu!

 

3 AUGUSTI

Vi är på gång med att teckna tjänsteavtalen, vi kommer att kalla alla våra medlemmar inom kort till en träff för att skriva på dessa. Håll gärna koll på hemsidan med, vi kommer att skriva dessa datum här med.

Viktigt att ni kommer på denna träff och skriver på avtalen, så vi kan få ljus i vår kabel så snart som möjligt!

 

Blåsning av Åbolandsnoden kommer troligtvis att påbörjas nästa vecka.

Viktigt att era boxar är monterade på husväggen då! 

 

6 JUNI

Vi blåser nu Fisketorpsnoden. Ni som tillhör Åbolandsnoden, montera era boxar så fort som möjligt, blåsning sker inom kort.

 

25 MAJ

Årsstämma Fisketorp-Skaveröd Fiberförening

 

Fisketorp-Skaveröd Fiberförening kallar till årsstämma.

Plats: Hedekas bygdegård

När: 10/6-2014

Tid: Kl. 19,00

 

Välkomna önskar styrelsen!

 

3 APRIL 

Nu har vi grävt klart hela norra delen, dvs. fisketorp och stensryrsvägen. Vattenfall har börjat gräva nu vid den södra infarten till Stensryr och vi samförlägger med dem i Åboland, Söbbhult och Hult.

Som nämts innan så är det viktigt att ni som bor i den norra delen, så är det viktigt att ni monterar era boxar på husväggen innan den 20:e april. För er som inte har rätt slanglängd till huset, och behöver mer slang och skarvar så kontakta Ulf Marklund.

 

För er som inte gått med i föreningen, men vill ha fiber, så är det inte försent än!!!

 

Slutligen så hade vi vart jätteglada om det finns någon som kan tänka sig att hjälpa oss att mäta in nätet, då detta tar väldigt mycket tid. Vi har ett instrument att dela på alla fiberföreningar i Munkedals kommun.

Hör gärna av dig om du skulle vara intresserad. 

 

18 MARS

 
Nu har vi snart grävt färdigt och då är det dags för att blåsa fiber!!
 
Onsdag 26/3-2014 mellan kl 18,00-20,00 i gamla församlingshemmet i Fisketorp vill vi att ni hämtar era anslutningssatser som skall monteras på husväggen.
Vi har beställt blåsning av fiber första veckan i maj, så då MÅSTE dessa boxar vara monterade på era hus, annars blåser man ingen fiber till era hus. Slangen måste också vara nedgrävt till huset och ihop kopplad med den box ni hämtar för att man kan blåsa fibern.
Monteringsansvisning för boxen finns längre ner, under 23 September. Har ni frågor så kontakta föreningen.
 
Om ni redan har fått en box så kan ni gärna svara så jag kan bocka av er på listan. Har ni ingen möjlighet att hämta boxen själv så prata med en granne om någon av dom kan hämta den till er.
 

18 FEBRUARI

Hej! Anledningen till att de stått lite stilla på hemsidan är att vi har haft en lång och utdragen förhandling, men som nu ser ut att vara klar inom kort. Anledning till detta är att Länsstyrelsen har satt hårdare krav och nya regler på alla fiberföreningar i Sverige.

Fiberblåsningen i Munkedal är så gott som klar. Ni som inte har monterat era kopplingsboxar på husväggen än, se gärna till att få det gjort så snart som möjligt, och vet ni inte hur ni skall göra så hör gärna av er till föreningen.

Nu har vi grävt klart i Fisketorp, och är halvvägs på Stensryrsvägen. Där beräknar vi att vara klara inom 2 veckor.

Sen har vi "bara" Hult kvar att gräva fram fiberslang. Där kommer vi till största del att samförlägga med Vattenfall, de skall börja gräva i slutet av april. 

Och nu till de som de flesta av er säkert vill veta: När sker inkopplingen??!!

Som det ser ut i nuläget så kommer alla vara inkopplade till hösten. Exakt månad kan vi inte svara på än.

 

23 NOVEMBER

På måndag den 25 november kommer NSI att börja blåsa fiber nere i Munkedal. Så det hade vart väldigt bra om alla har fått upp sina skåp på utsidan huset tills dess.

Under denna period när blåsning sker, så kommer de att vara en person i varje ända för att kontrollera att fibern kom ända fram, och det kommer att innebära att det kommer att stå en person vid ert skåp.  Så vet ni det.

 

23 SEPTEMBER

Den 17 September hade vi möte med ByNet och de områdesansvariga. Vi fick anslutningsboxar av ByNet, som de områdesanvariga skall dela ut i sina områden.

OBS: Gäller endast för de som har fått sin fiber till sin fastighet i skrivande stund! 

När ni fått boxarna är det viktigt om ni får monterat de så snabbt som möjligt, då vi har beställt blåsning av fiber inom några veckor!

 

Nedanför är en PDF med monteringsinstruktion för boxarna.

fastighetsinstruktion-revd.pdf

 

För er som inte fått fiber till fastigheten än, de kommer. Områden som tex Hult och Stensryr är vi beroende av Vattenfall, för de är de som skall gräva där. Målet är att alla skall ha fiber under 2014.

 

21 JULI

Nu är Skaverödsvägen klar! Slangen ligger på plats.

Det blir nu ett uppehåll på ytterliggare 2 veckor innan vi förmodligen fortsätter med Björid.

Tänk redan nu på var slangen skall grävas ned, så att vi kan spara tid när grävmaskinen kommer.

 

19 JUNI

OBS:  Efter 10/7-13 eller tidigare om grävmaskinen går förbi med slangen gäller inte vårat gamla pris . Anmälan om medlemskap o fiberanslutning efter detta datum räknas ett faktiskt pris fram. OBS

 

9 JUNI


Då var det dags för föreningsstämma igen! Information hittar ni i länken nedanför.

forslag-till-dagordning-vid-foreningsstamma-med-fisketorp-skav-fiber-ekonomis

 

21 APRIL

På onsdag den 24/4 så skall vi ha vårt andra byggmöte. Nu verkar det äntligen som tjälen är på gång att försvinna, så snart kan vi börja gräva! 

För er områdesansvariga så har vi tagit fram ett vägföreningsavtal för icke elektrisk ledning, det hittar du här nedanför.

f-sff-ef-vagforeningsavtal-for-icke-elektrisk-ledning.pdf

 

 19 MARS


I torsdags den 14/3 så hade vi ett startmöte med KW Grävtjänst AB & Bananborr AB. Grävningen kommer att påbörjas i våran södra del så snart tjälen har släppt. Vi tror ungefär i mitten-slutet av April.

Vattenfall har grävt på bra i vår norra del, det har grävt ända ner till Hermansröd. Det står också stopp för tillfället pga tjälen.

 

ALLA BERÖRDA MARKÄGARE KOMMER ATT BLI KONTAKTADE INNAN GRÄVSTART.

 

Jag har även lagt upp en ny Google-earth fil under rubriken "Projekt".

 

10 JANUARI

Nu har vi påbörjat samförläggningen med Vattenfall i våran norra del.

Upphandling av markentreprenad, tryckning och systemleverantör är nu klar, nedanstående företag kommer att anlitas:

 

DU SOM INTE ÄR MED I VÅR FÖRENING, PASSA PÅ ATT GÅ MED INNAN VI HAR GRÄVT FÖRBI DIG!

Nya medlemmar som kommer i efterhand, kommer att samlas i en grupp. Detta arbete kan eventuellt komma att genomföras FÖRST efter att det projekterade nätet är uppbyggt. Priset kommer då att vara mycket högre, eftersom vi inte har några bidrag.

 

15 NOVEMBER

Alla ansköningsformulär för entreprenad kommer upp idag och imorgon. Kolla under fliken upphandling! 

19 OKTOBER

Idag har vi haft möte tillsammans med Bynet och entreprenör från Vattenfall. Upphandlingen har börjat, och vi kommer att ha byggstart inom 2 veckor.

På Tisdag den 23/10 kommer vi att ha ett möte med våra områdesansvariga på brandstation i Munkedal 18,00.

Har du som är områdesansvarig inte fått en kallelse, beror det på att vi inte har din email-adress. Men du är självklart välkommen.

VILL OCKSÅ PASSA PÅ ATT PÅMINNA OM DELBETALNING NR 2 a' 5000 kr, FÖRFALLODATUM 31/10-2012.

 

10 SEPTEMBER

Har lagt upp en ny projektplan på karta under kategorin "projekt". Ta gärna en kik där! 

 

17 AUGUSTI

Styrelsen har nu tagit ett beslut om att projektet skall fortgå, våran budget håller den gräns som röstades fram på stämman. Nu håller vi aktivt på med slutprojekteringen av projektet och väntar på vattenfall.

Till ni som inte betalt första insatsen än, gör det snarast!

 

29 JULI

Glöm ej bort den första inbetalningen som skall vara oss tillhanda senast 120731, alltså nu på tisdag!

 

30 JUNI

Nu är det över 200 st som har skickat in anslutningsavtal, så vet du om att du inte har gjort det än är det hög tid att göra det nu!

Har du en e-mail adress men inte angivit den i ansökan, får du gärna komplettera nu i efterhand. Då får du nyheterna direkt på mejlen, och vi kan spara på portot.

 

28 JUNI

Klicka på länken nedan för att se protokollet från årsmötet, den 14 Maj 2012.

arsmote-del-1.pdf

 

15 JUNI

Idag var det sista datum för att skicka in sitt anslutningsavtal. Dock är de många som inte har gjort det än, så ni som vet om detta, vänligen skicka in dem så fort som möjligt!

För ni som är intresserade så finns det en ny rubrik här på hemsidan nu som heter projekt. Där kommer det att fyllas på med info om projektet.

 

14 MAJ

Igår var det stämma och det fattades att beslut om vi skulle gå vidare eller ej. Vi presenterade vårat förslag, och vi fick ett ja ifrån stämman! Under kvällen så skrevs 37 st anslutningsavtal. Tänk på att anslutningsavtalen skall vara påskrivna och inlämnade senast den 15 Juni 2012!

 

7 MAJ

En vecka kvar till stämman nu! Klicka på nedanstående länk för se dagordningen.

Dagordning

 

25 APRIL

Nu är det äntligen dags för stämma! Den 14:e Maj i Hedekas Bygdegård kl. 18:00. 

Hjärtligt välkomna är ni alla medlemmar! Er kallelse kommer antingen på mejlen eller per post, beroende på om ni har uppgett er mejl eller ej.

Ni kan också se kallelsen här under:

Kallelse till stämma

Förslag på nya stadgar

 

27 MARS

Vi träffades för möte igen, vi skrev klar våra ansökningar för bidrag och diskuterade diverse saker. Snart dags för stämma, håll utkik på er mejl, ni som har uppgett den på medlemsansökan! 

 

20 MARS

Styrelsen träffades och hade ett möte. Mycket som händer nu, känner du att du vill hjälpa till med något är du välkommen att höra av dig. 

Vi är för närvarande 245 medlemmar! Jättepositivt tycker vi i föreningen, och vi hoppas att intresset kommer vara lika stort efter stämman med. Mer information om stämman kommer inom kort.

Återigen beröm till våra duktiga områdesansvariga, utan er hade vi ej haft så många medlemmar som vi har idag!


1 MARS

Nu är vi drygt 225 medlemmar, och de fylls några varje dag fortfarande. Detta är jättebra, vill berömma våra områdesansvariga för ett jättebra jobb ni har gjort!

 

26 JANUARI

Vi hade ett möte med de utvalda områdesansvariga. De fick med sig namnlistor hem och har nu börjat med att besöka de som ännu inte är medlemmar av olika anledningar.

Medlemsantalet har efter att de områdesansvariga börjat knackat dörr ökat, vilket är väldigt positivt! Arbetet kommer att fortsätta med dörrknackningen.

 

9 JANUARI

Styrelsen hade ett möte, vi ägnande den största tiden åt att försöka kartlägga dem som ej gått med i föreningen än. Detta kommer att vara en viktig uppgift för de områdesansvariga senare, att tillfråga de som ej gått med i föreningen. 

De är väldigt viktigt att du som tänkt att gå med i föreningen gör det nu! För snart är det försent. Du kan koppla på dig i efterhand, men då står du själv för kostnaden, utan bidrag.

Har även lagt till mer information under fliken tjänster; Hur mycket du kommer att tjäna på att välja fiber.

 

29 DECEMBER

Efter ett litet julöppehåll har vi i styrelsen haft ett nytt möte. Vi diskuterade tänkbara områdesansvariga, och de kommer att bli kontaktade inom kort. Känner du att du skulle vilja vara det så hör gärna av dig!

Det kommer även att finnas en annons i björklövet inom kort, en liten påmminelse till de som inte gått med än i föreningen. För tänk på; Ju fler som går med, desto billigare blir anslutningsavgiften för dig!

Något datum för sista anmälningsdag är ej spikat än, men det börjar närma sig. Så du som tvekar fortfarande, gå med i föreningen! Att gå med i föreningen kostar 200 :- , och det är ej ett bindande avtal till anslutningsavgiften!


14 NOVEMBER

Nu går det att ladda hem medlemsansökan och skicka in till oss. Gå in under fliken "Bli Medlem" och följ instruktionerna där. Vill passa på att påminna er om fibermötet som är på Onsdag 16 November kl 18:30  i Folkets hus, Munkedal. 

Glöm heller inte bort att betala medlemsavgiften ni som har anmält intresse till föreningen. Det är 1 avgift per anslutning, så om du har fler fastighetsbeteckningar så är det 1 avgift/fastighet.

 8 NOVEMBER

Nu har alla i de nya berörda området fått en informationslapp i lådan om mötet som skall vara den 16 November. Det kommer även att finnas en annons i bohusläningen den 10/11 om detta möte. Om det är något du undrar över så är du välkommen att kontakta oss.

24 OKTOBER

Idag har styrelsen åter haft möte. Vi har diskuterat många ämnen, men det största är att vårat område kommer att utökas! Så om du eller någon du känner bor i området Björid, Lycke, eller uppe på Möe fram till Korpås, (inte efter denna avfart) så är ni välkomna på informationsmöte den 16 November kl 18:30 i Folkets hus. På plats kommer även Bynet att vara, även Jan-Erik från Munkedals Kommun. Mer info om detta kommer att finnas i de berördas brevlådor inom några veckor, det kommer även kunna läsas i de lokala medierna.

Även ni som missa mötet i Hedekas Bygdegård är självklart välkomna till detta möte. 

En nyhet här på hemsidan är snart kommer det gå att ladda ner medlemsansökan härifrån och även andra väsentliga dokument.

20 OKTOBER

Vi har nu över 100 st medlemmar i föreningen, väldigt positivt tycker vi!!

18 OKTOBER

Hade vi i styrelsen möte. Den största frågan vi diskuterade var hur vi skall få ut informationen till alla berörda i området på bäst sätt. Vi kommer inom kort att ha ett möte igen för att diskutera just detta ämne. 


20 SEPTEMBER

Den 20 September hade vi ett informationsmöte i Hedekas Bygdegård. Inbjudna var det som bor i det berörda området och det var positivt att se så många intresserade!

Tänk på att vid driftstörningar av fiberanslutningen, ALLTID kontakta Telia tel 90200!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)